گروه مطالعات سياست و جامعه افپاك ( افغانستان / پاكستان ) برگزار مي كند ؛

نوع مطلب: خبر

 

 

 

 

گروه مطالعات سياست و جامعه افپاك ( افغانستان / پاكستان ) برگزار مي كند ؛

 

موضوع بحث ؛ آينده مذاكرات صلح افغانستان

 

با حضور ؛

دكتر فرامرز تمنا ، رييس دانشگاه افغانستان و مدير سابق مركز مطالعات استراتژيك وزارت خارجه

 

مدير نشست ؛

دکتر مجتبی نوروزی، مدیر گروه جامعه و سیاست در افپاک

 

زمان: یکشنبه 15 خرداد 1400 ساعت: 15

 

پرسشِ كليدي جلسه ؛

چرا امريكاي ترامپ و بايدن از افغانستان خارج شد ؟ سناريوهاي پيشاروي افغانستان در غياب امريكا كدامند؟

https://engage.shatel.com/b/ime-4br-yzx-pxf