کتابخانه مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه

نوع مطلب: خبر

 

کتابخانه مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، از اول خرداد 1400، در فضایی آرام و مطابق موازین بهداشتی آماده ارائه خدمات به پژوهشگران مهمان و مدیران و ناظران گرامی گروه های علمی می باشد. زمان ارائه خدمات (فعلا) از ساعت 8 صبح الی 16 است.

واحد اسناد و خدمات پژوهشی مرکز