گروه مناسبات استراتژيك اوراسيا - خاورميانه برگزار مي كند ؛

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه مناسبات استراتژيك اوراسيا - خاورميانه برگزار مي كند ؛

 

موضوع ؛ سياست خاورميانه اي روسيه در سايه تنش با دولت بايدن ؛

تهديدها و فرصت هاي پيشِ روي ايران

 

با حضور و تحليل ؛

دكتر محمود شوري ( كارشناس ارشد اوراسيا و معاون موسسه مطالعات ايراس)

Dr. Julia Sveshnikova

(استاد روابط بين الملل دانشگاه نوتينگهام)

دكتر عليرضا نوري ( عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي )

دكتر افشين زرگر ( عضو هيأت علمي دانشگاه كرج و ناظر علمي گروه مناسبات اوراسيا- خاورميانه )

 

مدير نشست ؛ دكتر آرمينا آرم ( دبير گروه اوراسيا - خاورميانه )

 

زمان ؛ سه شنبه چهارم خرداد ساعت ١٨ تا ٢٠

لينك شركت در نشست ؛

https://engage.shatel.com/b/ime-4br-yzx-pxf