مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران و انجمن علمی مطالعات صلح برگزار می کند؛

نوع مطلب: خبر

 

  مركز پژوهش هاي علمي و مطالعات استراتژيك خاورميانه با همكاري انجمن علوم سياسي ايران و انجمن علمي مطالعات صلح برگزار مي نمايد ؛ 

 

 رونمايي و وارسي آورده ها و بايسته هاي ؛ اخلاق ، هنجار و امر

سياسی ؛ انديشه و عمل كنت و. تامپسن 

 

با حضور و نظر ؛ 

 

دكتر فرهنگ رجايي

( نويسنده كتاب و استاد دانشگاه كارلتون كانادا ) 

 دكتر حميرا مشيرزاده

( مترجم كتاب و دانشيار روابط بين الملل دانشگاه تهران ) 

 دكتر رحمت حاجي مينه

( عضو هيأت علمي و مدير گروه در مركز مطالعات خاورميانه ) 

 

  زمان ؛ پنج شنبه ، ششم خرداد ١٤٠٠ ساعت ١٧ 

 

لينك شركت در نشست ؛ 

https://engage.shatel.com/b/ime-4br-yzx-pxf