گروه مطالعات مسایل استراتژیک مصر و شمال افریقا برگزار می کند؛

نوع مطلب: خبر

 

گروه مطالعات مسايل استراتژيك مصر و شمال آفریقا برگزار می کند؛


 موضوع ؛

بررسي تحولات سياسي دو سال اخیر در الجزاير؛

با نگاه به جنبش اعتراضى مردمى

 

 با تحليل و بحث ؛ آقاي محمد عربشاهی

( کارشناس خاورمیانه و شمال آفریقا) 

 

 مدیر نشست: دکتر محمد سلطانی نژاد

( مدير گروه مطالعات مصر و شمال آفريقا ) 

 

پرسش اصلي نشست ؛ 
حركتهاي اسلامگراي الجزاير در چه وضعيتي به سر مي برند؟ 

 

 زمان ؛ روز چهارشنبه 19 خرداد 1400 ساعت 17

 

 لينك حضور و مشاركت در جلسه ؛ 

https://engage.shatel.com/b/ime-4br-yzx-pxf