گروه مطالعات جامعه و سیاست خارجی لبنان برگزار می کند؛

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه مطالعات جامعه و سیاست خارجی لبنان برگزار می کند؛

 

موضوع بحث ؛

مناسبات ايران - لبنان در ساحت فرهنگ ؛ مجال هاي جديد و دشواره هاي نوپديد

 

با حضور و تحليل ؛

دکتر عباس خامه یار،رایزن فرهنگی ایران در لبنان

 

مدير نشست ؛

دکتر محمد خواجوئی، مدیر گروه مطالعات جامعه و سیاست خارجی لبنان

 

 

زمان ؛ روز سه شنبه 25 خرداد ، ساعت 19

 

لينك شركت در نشست ؛

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar