گروه مطالعات نفت ، گاز و انرژي هاي نو برگزار مي كند ؛

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه مطالعات نفت ، گاز و انرژي هاي نو برگزار مي كند ؛

 

فراوري مجدد انژزي هاي مصرف شده در جهان ؛ تجارب و فن آوري هاي نو

 

با حضور و روايت ؛

 

دكتر شاهين ميرخاني، دانش آموخته دانشگاه صنعتي شريف و متخصص مسايل انرژي

 

مهندس فراهم جعفروند، دانش آموخته علم و صنعت و متخصص در فن آوري هاي انرژي

 

مدير نشست ؛

 

آقاي سيد امين حبيبي ، پژوهشگر مهمان مركز و عضو گروه نفت و گاز و انرژي هاي نو

 

پرسش اصلي نشست ؛

 

كشورهاي پيشرفته دنيا ، چگونه و با چه سياست و فنوني ، انرژي هاي مصرف شده را فرآوري مجدد مي كنند ؟

 

زمان ؛ روز چهارشنبه ، ٢٦ خرداد ١٤٠٠ ساعت ١٧

 

لينك حضور و شركت در نشست ؛

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar