گروه مطالعات بررسي مسایل مصر و شمال آفريقا برگزار مي كند ؛

عادي سازي مناسبات مراكش و سودان با اسراييل ؛ دلايل و پيامدها

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه مطالعات بررسي مسایل مصر و شمال آفريقا برگزار مي كند ؛

 

موضوع بحث ؛

عادي سازي مناسبات مراكش و سودان با اسراييل ؛ دلايل و پيامدها

 

با حضور و ارايه ؛

 

دكتر هادي برهاني،عضو هيات علمي دانشگاه تهران و اسراييل شناس

آقاي جواد ابو، كارشناس ارشد مسايل شمال آفريقا

 

زمان ؛ چهارشنبه 2 تیر 1400 ساعت 18

 

لينك حضور در نشست ؛

https://engage.shatel.com/b/ime-4br-yzx-pxf