گروه بررسی مسایل استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند؛

نوع مطلب: خبر

 

 

 

گروه بررسی مسایل استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند؛

 

با عنوان:

 

دولت سیزدهم و سیاست خارجی: فرصت ها، چالش ها، دستاوردها و حسرت ها

 

با حضور و ارائه:

 

دکتر مجید تفرشی، پژوهشگر و سندپژوه در آرشیو ملی بریتانیا

 

زمان: جمعه 4 تیر 1400 ساعت 19-17

 

لینک جهت حضور در نشست؛

https://engage.shatel.com/b/ime-4br-yzx-pxf