گروه مطالعات مسايل مصر و شمال آفريقا برگزار مي كند ؛

نوع مطلب: خبر

 

 

 

گروه مطالعات مسايل مصر و شمال آفريقا برگزار مي كند ؛

 

 

موضوع

ژئوپلیتیک آب در خاورمیانه و شمال آفریقا: مورد سد النهضة

 

با حضور و تحليل

آقای سید رسول شبیبی

کارشناس خاورمیانه و شمال آفریقا

 

آقای حجت الله جودکی

رایزن اسبق ایران در مصر

 

آقای علیرضا صداقت

کارشناس ناحیه شاخ آفریقا

 

آقای علیرضا رضانیا

کارشناس مصر و شمال آفریقا

 

مدیر نشست

دکتر محمد سلطانی نژاد

 

زمان: چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت: 18

 

لينك حضور و بحث در جلسه ؛

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar