گروه بررسي ملاحظات استراتژيك چين در خاورميانه برگزار مي كند ؛

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه بررسي ملاحظات استراتژيك چين در خاورميانه برگزار مي كند ؛

 

موضوع ؛

نقش در حال تحول چين در خاورميانه

 

با حضور و تحليل ؛

 

دكتر جرمی‌گارلیک

دانشیار دانشکده روابط بین الملل دانشگاه اقتصاد و تجارت پراگ

 

 

دكتر آندریا گیزیلی

استادیار دانشکده روابط بین الملل، دانشگاه فودان

 

 

مدير نشست ؛

دكتر زکیه یزدان شناس

پژوهشگر مطالعات شرق آسیا

 

زمان: چهارشنبه 16 تیر 1400 ساعت: 15:30

 

لينك حضور و بحث در نشست ؛

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar