گروه مطالعات مسايل مصر و شمال آفريقا برگزار مي كند ؛

نوع مطلب: خبر

 

 

 

گروه مطالعات مسايل مصر و شمال آفريقا برگزار مي كند ؛

 

 

موضوع ؛

مصر هشت سال بعد از روی کار آمدن عبدالفتاح السیسی: تجربه گذشته و مسیرهای پیش رو

 

با حضور و تحليل

 

جناب آقای مجتبی امانی

رئیس سابق دفتر حافظ منافع ایران در مصر

 

 

مدیر نشست

دکتر محمد سلطانی نژاد

 

زمان: چهارشنبه 23 تیر 1400 ساعت: 18

 

لينك حضور در نشست ؛

https://engage.shatel.com/b/ime-4br-yzx-pxf