گروه مطالعات فلسطین – اسرائیل برگزار می کند:

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه مطالعات فلسطین – اسرائیل برگزار می کند:

 

ایران - اسرائیل؛ دیروز و فردای یک رویارویی

 

با حضور و تحليل ؛

 

دکتر علی عبدی، پژوهشگر مسائل اسرائیل

 

روز چهارشنبه 23 تیرماه، ساعت 16 - 17

 

لينك حضور و بحث در نشست ؛

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar