گروه جامعه و سیاست عربستان برگزار می کند:

چشم انداز مذاکرات ایران و عربستان سعودی

نوع مطلب: خبر

 

 

 

گروه مطالعه جامعه و سیاست عربستان برگزار می گند:

 

موضوع ؛

چشم انداز مذاکرات ایران و عربستان سعودی

  مؤلفه های نوپدید همسویی- رویارویی

 

 

 

با حضور و تحليل ؛

دکتر قدرت احمدیان، دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

دکتر حسن احمدیان، استادیار دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

دکتر حسین آجرلو، مدیرگروه غرب آسیا در موسسه ابرار معاصر تهران

 

پرسش كليدي نشست ؛

مهمترين نقطه شروع مصالحه بين ايران - عربستان كدام است ؟

 آيا چهارسال آتي ، متفاوت از گذشته خواهد بود؟

اصلی ترین مانع مصالحه چیست؟

 

مدیر نشست: کامران کرمی، مدیر گروه مطالعات جامعه و سياست خارجي عربستان سعودي

 

زمان: یکشنبه 21 شهریور 1400       ساعت: 20:00

لينك حضور و بحث ؛

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar