گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند:

نوع مطلب: خبر

 

 

 

 

گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند:

 

 

کالبد شکافی نقش ترکیه در تحولات قفقاز

 

سخنران:

دکتر رضا صولت، کارشناس ارشد مسایل ترکیه

 

مدیر نشست:

دکتر مهدی لکزی، دبیر گروه ترکیه شناسی

 

زمان: پنج شنبه 22 مهر 1400 ساعت: 21

 

لینک حضور در نشست:

https://engage.shatel.com/b/ime-4br-yzx-pxf