گروه بررسی مسائل استراتژیک خاورمیانه با همکاری گروه افپاک برگزار می کند:

نوع مطلب: خبر

 

 

 

گروه بررسی مسائل استراتژیک خاورمیانه با همکاری گروه افپاک برگزار می کند:

 

موضوع نشست:

امارت اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران؛

زمینه های همکاری و رویارویی

 

 

سخنرانان:

دکتر نوذر شفیعی ،متخصص مسایل افغانستان و استاد دانشگاه

 

دکتر مجتبی نوروزی، مدیر گروه افپاک در مرکز مطالعات خاورمیانه

 

 

پرسش اصلی نشست:

افغانستان طالبان در چه زمینه هایی همراه ایران است و در چه مواردی مقابل ایران؟

 

 

مدیر نشست: دکتر فاطمه سلیمانی پورلک، مدیر گروه بررسی مسایل استراتژیک خاورمیانه

 

زمان: پنج شنبه 22 مهر 1400 ساعت: 19

 

لینک:

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar