گروه مطالعات نفت ، گاز و انرژي هاي نو برگزار مي كند ؛

نوع مطلب: خبر

 

گروه مطالعات نفت ، گاز و انرژي هاي نو برگزار مي كند ؛

 

موضوع:

دگرديسيِ مفهوم امنیت انرژي ؛ ساز و كار بازي سازي اُپك و آژانس بين المللي انرژي

 

با حضور و ارايه ؛

آقاي احسان جنابي، پژوهشگر ارشدامنيت انرژي

دكتر اعتماد باقري، پژوهشگر حوزه انرژي

 

مدير نشست ؛

دکتر طاهر حیدرزاده، پژوهشگر مهمان مرکز مطالعات خاورمیانه

 

زمان: چهارشنبه 28 مهر 1400 ساعت: 18

 

لينك حضور و بحث ؛

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar