گروه تركيه شناسي پژوهشكده مطالعات استراتژيك خاورميانه برگزار مي كند:

نوع مطلب: خبر

 

گروه تركيه شناسي پژوهشكده مطالعات استراتژيك خاورميانه برگزار مي كند:

 

بررسی رزمایش نظامی ترکیه و آذربایجان و تاثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران

 

سخنرانان ؛

دکتر محسن بیوک، دکترای جغرافیای سیاسی

دکتر محمد احدی، استاد دانشگاه دفاع ملی

 

مدير نشست: دكتر احسان اعجازى

مدير گروه تركيه شناسى پژوهشكده مطالعات استراتژيك خاورميانه

 

 

زمان: سه شنبه 27 مهر 1400 ساعت: 18:30/ 20:30