درس گفتارهاي دكتر فرهنگ رجايي

انديشه و انديشه ورزان ماندگار در امر سياسي

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه مطالعات متن هاي اساسي به همراه گروه روندهاي فكري و گروه سياست و تمدن ايراني مركز مطالعات خاورميانه ،

دومين جلسه از سلسله درس گفتارهاي متن ها انديشه و انديشه ورزان ماندگار در امر سياسي را برگزار مي نمايد؛

 

درس گفتارهاي دكتر فرهنگ رجايي ،

 

با عنوان ؛

انديشه و انديشه ورزان ماندگار در امرسياسي

 

 

زمان ؛ روز سه شنبه ١١ آبان ١٤٠٠ ساعت ١٧ تا ١٨/٣٠

(حضوري / مجازي)

 

موضوع جلسه دوم ؛

شاه آرماني در نگاه فردوسي / تنسر

 

نكته ؛ اين جلسات سه شنبه هاي دوم و چهارم هر ماه برگزار مي گردد.

 

موضوع جلسه هاي آتي ، به صورت يك پيوستار ، در ضميمه همين اطلاعيه آمده است

 

اين جلسه ، هم به صورت حضوري (به نشاني ِ ؛ تهران ؛ بلوار كشاورز ، خ نادري ، شماره هشت )

و هم به صورت مجازي در پيوندگاه زير برگزار مي شود؛

 

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar