گروه مطالعات هیدروپلیتیک با همکاری انجمن دانشجویی روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی برگزار می نماید:

نوع مطلب: خبر

 

 

 

گروه مطالعات هیدروپلیتیک با همکاری انجمن دانشجویی روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی برگزار می نماید:

 

 

رودخانه های مرزی و مشترک ایران و عراق

سازوکارهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات

 

سخنران:

دکتر فریده محمدعلی پور

عضو هیئت علمی گروه روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی

 

مدیر نشست:

دکتر حسین ربیعی

مدیر گروه مطالعات هیدروپلیتیک

 

زمان: پنج شنبه 13 آبان 1400 ساعت: 16

 

لینک حضور در نشست:

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar