مدرسه مهارت پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند:

نوع مطلب: خبر

 

 

 

مدرسه مهارت پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند:

 

 

کارگاه با موضوع:

بايسته هاي اخذ پذيرش تحصيلات تكميلي از دانشگاههاي معتبر اروپايي و تهيه مدارك

( رزومه ، انگيزه نامه و تنظيم پروپوزال ) پذيرش

 

با تدريس و ارايه ؛

آقاي مصطفي بستاني ؛

دانش آموخته سياستگزاري عمومي در دانشگاه ارفورت آلمان و پژوهشگر سياست بين الملل

 

زمان: شنبه 22 آبان 1400 ساعت:18

 

نكته ؛ شركت در اين كارگاه براي پژوهشگران مهمان فعلي مركز مطالعات خاورميانه ، رايگان است. اما علاقمندان فير عضو بايد مبلغ ٤٥ هزار تومان به شماره كارت 5859837007268762 يا شماره حساب 112607765 ( بنام ع. نبوي و ق. نصري نزد بانك تجارت شعبه بلوار كشاورز ) واريز و فيش آن را به آدرس

ارسال نمایند.cmessq@gmail.com

 

اين كارگاه ، صرفاً جهت آشنايي حرفه اي بانحوه اخذ پذيرش است

و به شركت كنندگان گواهي شركت داده نمي شود

 

لينك شركت در كارگاه به نحو مناسبي دقايق پيش از شروع كارگاه در اختيار آنها قرار مي گيرد

 

 

مدرسه مهارت پژوهشكده مطالعات استراتژيك خاورميانه