سلسله درس گفتارهای استاد فرهنگ رجایی

حاکم آرمانی در نظرگاه کنفوسیوس، اندیشه سیاسی در شرق؛ ناحیه چین

نوع مطلب: خبر

 

گروه مطالعات متن هاي اساسي به همراه گروه روندهاي فكري و گروه سياست و تمدن ايراني مركز مطالعات خاورميانه ،

 

سومین جلسه از سلسله « درس گفتارهای متن ها و اندیشه ورزان ماندگار در امر سیاسی» را برگزار می نماید:

 

 

در ادامه سلسله درس گفتارهای استاد فرهنگ رجایی در اندیشه شناسی مقایسه ای با محور:

حاکم آرمانی در نظرگاه کنفوسیوس، اندیشه سیاسی در شرق؛ ناحیه چین

 

 

زمان ؛ روز سه شنبه ٢٥ آبان ١٤٠٠ ساعت ١٧ تا 18:30

(حضوري / مجازي)

 

 

جلسه سوم

نكته ؛ اين جلسه ها سه شنبه هاي دوم و چهارم هر ماه برگزار مي گردد. موضوع جلسه هاي آتي ، به صورت يك پيوستار ،

در ضميمه همين اطلاعيه آمده است.

 

اين جلسه ، هم به صورت حضوري ( در مركز مطالعات خاورميانه به نشانيِ تهران ؛ بلوار كشاورز ، خ نادري ، شماره هشت ) و هم به صورت مجازي برگزار مي شود.

پيوندگاه بحث و حضور ؛

 

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar