گروه مطالعات سياست و تمدن ايراني برگزار مي كند؛

نوع مطلب: خبر

 

 

 

گروه مطالعات سياست خارجی و تمدن ايراني برگزار مي كند؛

 

موضوع ؛

زنان و امر سياسي در ايران معاصر

 

با حضور و ارايه ؛

دكتر الهه كولايي ، استاد دانشگاه تهران و نماينده پيشين مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي

دكتر فاطمه صادقي، پژوهشگر و مدرس انديشه سياسي

 

زمان ؛ روز جمعه پنج آذر ١٤٠٠ ساعت: ١٦ تا ١٨

 

لينك حضور و مباحثه ؛

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar