گروه نفت، گاز و انرژی های نو برگزار می کند؛

نوع مطلب: خبر

 

 

 

گروه نفت، گاز و انرژی های نو برگزار می کند؛

 

توافق سوآپ گازی سه جانبه ترکمنستان، ایران و جمهوری آذربایجان

(فرصت ها، چالش ها و پیامدها)

 

با ارائه:

دکتر بهمن صالحی

دبیرکل انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

با موضوع: هاب انرژی و معادلات گازی

 

دکتر بهرام امیراحمدیان

استاد دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران

با موضوع: پیامدهای توافق سوآپ گازی

 

دکتر الهه کولایی

استاد گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

با موضوع: فرصت ها و چالش های توافق سوآپ گازی

 

مدیر نشست:

دکتر رحمت حاجی مینه

مدیر گروه نفت، گاز و انرژی های نو

 

زمان: 22 آذر 1400 ساعت: 18

 

لینک حضور در نشست:

https://www.skyroom.online/ch/imess505/webinar