در ادامه سلسله درس گفتارهاي استاد فرهنگ رجايي

فارابي و مقام او در ساحت فلسفه سياسي اسلام

نوع مطلب: خبر

 

 

 

گروه متن های اساسی مرکز مطالعات خاورمیانه

پنجمین جلسه از سلسله گفتارهای متن ها و اندیشه ورزان ماندگار در امر سیاسی را برگزار می نماید:

 

در ادامه سلسله درس گفتارهاي استاد فرهنگ رجايي در انديشه شناسي مقايسه اي با محور؛

انديشه و انديشه ورزان ماندگار در امرسياسي

 

زمان:   روز سه شنبه ٢٣ آذرماه ١٤٠٠ ساعت ١٧ تا 18:30

(حضوري / مجازي)

 

موضوع جلسه پنجم؛

فارابي و مقام او در ساحت فلسفه سياسي اسلام

 

 

نكته ؛

اين جلسه ها سه شنبه هاي دوم و چهارم هر ماه برگزار مي گردد.

موضوع جلسه هاي آتي ، به صورت يك پيوستار ، در ضميمه همين اطلاعيه آمده است

 

اين جلسه ، هم به صورت حضوري (در مركز مطالعات خاورميانه به نشانيِ تهران ؛ بلوار كشاورز ، خ نادري ، شماره هشت)

و هم به صورت مجازي برگزار مي شود.

پيوندگاه بحث و حضور ؛

 

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar