واکاوی احتمال تحقق پذیری سیکل چهارم هژمونیک در نظام جهانی

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه بررسي ملاحظات استراتژيك امريكا در خاورميانه برگزار مي كند؛

 

 

موضوع بحث و تحلیل؛

واکاوی احتمال تحقق پذیری سیکل چهارم هژمونیک در نظام جهانی

 

با ارائه:

دکتر علی دینی ترکمانی،

عضو هئیت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و استاد مدعو دانشگاه تهران

مدیر نشست:

ابوالفضل آنائی، پژوهشگر مهمان و عضو گروه بررسي ملاحظات امريكا در خاورميانه

 

زمان: 2 دي ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۳۰-۱۷

 

لينك مشاركت در بحث ؛

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar