ششمين جلسه از سلسله درس گفتارهاي متن ها انديشه و انديشه ورزان ماندگار در امر سياسي

شرق ؛ ساحتي مهم، اما مغفول در انديشه شناسي ما ايرانيان

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه مطالعات متن هاي اساسي با همراهي " گروه روندهاي فكري " و " گروه سياست و تمدن ايراني " مركز مطالعات خاورميانه ، ششمين

جلسه از سلسله درس گفتارهاي متن ها انديشه و انديشه ورزان ماندگار در امر سياسي را برگزار مي نمايد؛

 

 

در ادامه سلسله درس گفتارهاي استاد فرهنگ رجايي در انديشه شناسي مقايسه اي با محور؛

 

شرق ؛ ساحتي مهم، اما مغفول در انديشه شناسي ما ايرانيان

 

موضوع جلسه ششم؛ وضع متعادل ؛ بودا ، چاناكا ، كاوتيليه

 

زمان: روز سه شنبه ١٤ دي ماه ١٤٠٠ ساعت17-18/30

 

نكته ؛ اين جلسه ها سه شنبه هاي دوم و چهارم هر ماه برگزار مي گردد.

موضوع جلسه هاي آتي ، به صورت يك پيوستار در ضميمه همين اطلاعيه آمده است

 

پيوندگاه بحث و حضور ؛

 

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar