بررسی متن های ماندگار: نقد و بررسی کتاب شناخت و علاقه های انسانی (اثر یورگن هابرماس)

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه روندهای فکری پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با همکاری موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی برگزار مي كند:

 

موضوع جلسه:

بررسی متن های ماندگار: نقد و بررسی کتاب شناخت و علاقه های انسانی (اثر یورگن هابرماس)
 

با حضور:

دكتر ناصرالدین علی تقویان (مترجم اثر و عضو هیئت علمی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی )

 

ناقدین اثر:

دكتر شروین مقیمی ( عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی )

دكتر مرتضی بحرانی ( عضو هیئت علمی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی )

 

مدير نشست:

دكتر مختار نوری ( مدیر گروه روندهای فکری مركز مطالعات استراتژیک خاورميانه )

 

زمان: روز یکشنبه ۲۶ دیماه١٤٠٠ ساعت ۱۷ الی ۱۹

 

لينك حضور در جلسه ؛

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar