در ادامه سلسله درس گفتارهاي استاد فرهنگ رجايي در انديشه شناسي مقايسه اي

نوع مطلب: خبر

 

 

 

 

گروه مطالعات متن هاي اساسي با همراهي " گروه روندهاي فكري " و " گروه سياست و تمدن ايراني " مركز مطالعات خاورميانه ،

هفتمين جلسه از سلسله درس گفتارهاي " متون ، انديشه و انديشه ورزان ماندگار در امر سياسي" را برگزار مي نمايد؛

 

در ادامه سلسله درس گفتارهاي استاد فرهنگ رجايي در انديشه شناسي مقايسه اي

 

پرسش كليدي اين نشست ؛

بعد از مرور انديشه هاي تنسر ، فردوسي ، خواجه نظام ، افلاطون ، فارابي ، بودا ،

اينك مدينه ي ميانه ي ارسطويي چه روايتي از زندگي نيك ارايه مي دهد؟!

 

 

زمان ؛ روز سه شنبه ٢٨ دي ماه ١٤٠٠ ساعت ١٧ تا ١٨/٣٠

 

موضوع جلسه هفتم ؛

مدينه ي ميانه : ارسطو

 

نكته ؛ اين جلسه ها سه شنبه هاي دوم و چهارم هر ماه برگزار مي گردد. موضوع جلسه هاي آتي ، به صورت يك پيوستار ، در ضميمه همين اطلاعيه آمده است.

 

پيوندگاه بحث و حضور ؛

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar