خروج احتمالی نتانیاهو از سیاست؛ پیامدهای داخلی، امنیتی و اقتصادی

نوع مطلب: خبر

 

                           

 

 

گروه جامعه و سیاست اسرائیل مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه با همکاری اندیشکده جریان برگزار مي كند؛خروج احتمالی نتانیاهو از سیاست؛ پیامدهای داخلی، امنیتی و اقتصادی


با حضور


سلمان رضوی، کارشناس مسائل اسرائیل


منصور براتی، پژوهشگر مسائل اسرائیل
 


زمان: دوشنبه 11 بهمن 1400 - ساعت 21:00لينك شرکت در نشست

Https: //www.skyroom.online/ch/jaraian1400/jaraianc