در ادامه سلسله درس گفتارهاي استاد فرهنگ رجايي در انديشه شناسي مقايسه اي

نظم عادلانه ، خواجه نظام الملك طوسي

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه مطالعات متن هاي اساسي با همراهي گروه روندهاي فكري و گروه سياست و تمدن ايراني،

ششمين جلسه از سلسله درس گفتارهاي متن ها انديشه و انديشه ورزان ماندگار در امر سياسي را برگزار مي نمايد؛

 

در ادامه سلسله درس گفتارهاي استاد فرهنگ رجايي در انديشه شناسي مقايسه اي

 

پرسش كليدي اين نشست؛

بعد از مرور انديشه هاي تنسر، فردوسي ، افلاطون ، فارابي ، بودا،

اينك؛ ارج و آورده ي فكري خواجه نظام الملك طوسي

 

 

زمان؛ روز سه شنبه ١٢ بهمن ماه ١٤٠٠ ساعت ١٧ تا ١٨/٣٠

 

موضوع جلسه هشتم:

 

نظم عادلانه ، خواجه نظام الملك طوسي

 

نكته:

اين جلسات  سه شنبه هاي دوم و چهارم هر ماه برگزار مي گردد.

موضوع جلسات  آتي ، به صورت يك پيوستار ، در ضميمه همين اطلاعيه آمده است

 

پيوندگاه بحث و حضور:

 

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar