حزب الله لبنان چهل سال پس از تاسیس؛ کامیابی ها، ناکامی ها و افق پیش رو

نوع مطلب: خبر

 

 

 

 

گروه مطالعات جامعه و سیاست خارجی لبنان - سوریه برگزار می کند:

 

موضوع:

حزب الله لبنان چهل سال پس از تاسیس؛ کامیابی ها، ناکامی ها و افق پیش رو

 

 

دکتر مجید مرادی

پژوهشگر جنبش های اسلامی معاصر و استاد مدعو دانشگاه ادیان و مذاهب

 

دکتر علی عبدی

پژوهشگر و نویسنده در حوزه مسائل رژیم صهیونیستی

 

مدیر نشست:

آقاي محمدحسین امیدی

پژوهشگرمهمان و عضو  گروه مطالعات لبنان و سوریه

 

زمان:  پنجشنبه 14 بهمن ١٤٠٠ ، ساعت 18 تا 19:30

 

لينك حضور و بحث ؛

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar