کشمکش در اوکراین و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه مطالعات کشمکش و همکاری در خاورمیانه برگزار می کند:

 

کشمکش در اوکراین و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران

 

با سخن و تحلیل:

دکتر بهرام امیر احمدیان، استاد دانشگاه تهران

دکتر سید میلاد مصطفوی، مدیر گروه کشمکش و همکاری در خاورمیانه

 

مدیر نشست:

آقای پرهام پور رمضان، پژوهشگر مهمان و عضو گروه کشمکش و همکاری در خاورمیانه

 

زمان: شنبه 14 بهمن 1400 ساعت: 18

https://engage.shatel.com/b/ime-4br-yzx-pxf