آینده ژئوپلیتیک خاورمیانه در سایه کشمکش ها و همکاری های جدید

نوع مطلب: خبر

 

 

 

 

 

گروه مطالعات کشمکش و همکاری در خاورمیانه برگزار می کند:

 

عنوان نشست:

آینده ژئوپلیتیک خاورمیانه در سایه کشمکش ها و همکاری های جدید

 

سخنران:

دکتر پیروز مجتهدزاده، استاد مسائل ژئوپلیتیک

 

زمان: شنبه 20 بهمن 1400 ساعت: 18

لینک حضور:

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar