آينده ساختار قدرت در افغانستان

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه مطالعات سياست و جامعه در افپاك برگزار مي كند ؛

 

موضوع بحث و تحليل؛

آينده ساختار قدرت در افغانستان

 

با حضور و تحليل؛

 

آقاي پيرمحمد ملازهي، صاحب نظر در مسايل افغانستان و شبه قاره

 

آقاي عباس بصير،سياستمدار، محقق و وزير پيشين تحصيلات عاليه در افغانستان

 

زمان؛ روز چهارشنبه ٢٧ بهمن ١٤٠٠ ساعت ١٩ تا ٢١

 

لينك حضور و بحث ؛

 

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar