موضوع: بررسی وضعیت اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۲۱

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه تركيه شناسي پژوهشكده مطالعات استراتژيك خاورميانه برگزار مي كند؛

 

 

موضوع: بررسی وضعیت اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۲۱

 

با حضور و بحثِ ؛

دكتر نادر حبيبى

(استاد دانشگاه برندايس)

 

مدير نشست: دكتر احسان اعجازى

مدير گروه مطالعات تركيه در پژوهشكده مطالعات استراتژيك خاورميانه

 

زمان: روز يك شنبه، ١ اسفندماه ١٤٠٠ ساعت: 16:00

 

لينك حضور و بحث ؛

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar