خاورميانه پژوهي در ايران ؛ نقص ها، چهره ها و آورده ها

نوع مطلب: خبر

 

 

مركز پژوهش هاي علمي و استراتژيك خاورميانه با همكاري انجمن علوم سياسي ايران برگزار مي كنند؛

 

 

خاورميانه پژوهي در ايران ؛ نقص ها ، چهره ها و آورده ها

 

با سخنان؛

 

آقاي محمد علي مهتدي، کارشناس مسائل خاورمیانه و پژوهشگر ارشد مركز مطالعات خاورميانه

 

دكتر سيد اسدالله اطهري، پژوهشگر ارشد مركز مطالعات خاورميانه

 

دكتر مهدخت ذاكري، مدير گروه مطالعات تروريسم نوين

 

مدير نشست:

دكتر جواد حيران نيا، مدير گروه مطالعات خليج فارس و كشورهاي همجوار

 

زمان: سه شنبه سوم اسفند ١٤٠٠ ساعت ١٧ تا 18:30

 

لينك حضور و بحث؛

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar