رسانه ها ، شبکه های جديد اجتماعی و سیاست در جهان امروز

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه روندهای فکری مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار مي كند:

 

رسانه ها ، شبکه های جديد اجتماعی و سیاست در جهان امروز

 

با حضور و تحليل؛

 

دكتر هادی خانیکی، استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

خانم زهرا نژاد بهرام، دانش آموخته ارتباطات و علم سیاست

دكتر روح الله اسلامی، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

 

مدير نشست:

 

دکتر مختار نوری، مدیر گروه روندهای فکری مركز مطالعات استراتژیک خاورميانه

 

زمان: روز یکشنبه ١۵ اسفند ساعت ۱۸ الی ۲۰

 

لينك حضور و بحث ؛

 

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar