جايگاه اوكراين در جهان روايى سياست خارجى روسيه

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه بررسی ملاحظات استراتژیک روسیه در خاورمیانه برگزار می کند:

 

موضوع :

جايگاه اوكراين در جهان روايى سياست خارجى روسيه

 

با سخن و تحلیل:

 

دکتر جهانگیر کرمی

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

 

دکتر سجاد بهرامی مقدم

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

 

دکتر احمد وخشیته

استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه دوستی ملل روسیه

 

مدیر نشست:

دکتر آرمینا آرم، مدیر گروه بررسی ملاحظات استراتژیک روسیه در خاورمیانه

 

زمان؛ پنجشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۰ ساعت ۱۸

لينك حضور و بحث ؛

 

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar