ظرفيت هاي واقعي ديپلماسي ورزشي براي تدارك و تثبيت مصالحه در خاورميانه

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه مطالعات كشمكش و همكاري در خاورميانه با همكاري انجمن علمي مطالعات صلح برگزار مي نمايد ؛

 

 

ظرفيت هاي واقعي ديپلماسي ورزشي براي تدارك و تثبيت مصالحه در خاورميانه

 

با ارايه ؛

دكتر جاسم منوچهري، عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي و كارشناس ديپلماسي ورزشي

 

مدير نشست ؛

دكتر سيد محسن مصطفوي ، مدير گروه مطالعات كشمكش و همكاري در خاورميانه

 

زمان؛ چهارشنبه ١١ اسفندماه ١٤٠٠ ساعت ١٨

 

لينك حضور و بحث ؛

https://engage.shatel.com/b/ime-4br-yzx-pxf