مدرسه مهارتِ پژوهشكده مطالعات استراتژيك خاورميانه برگزار مي كند؛

كارگاهِ نگارشِ گزارش استراتژيكِ معيار

نوع مطلب: خبر

 

 

مدرسه مهارتِ پژوهشكده مطالعات استراتژيك خاورميانه برگزار مي كند؛

 

 

كارگاهِ نگارشِ گزارش استراتژيكِ معيار

 

پرسش اصلي در اين كارگاه؛

گزارش و ياداشت استراتژيك چيست و چگونه نگاشته مي شود؟

در اين زمينه ، ساز و كار مراكز مطالعاتي پيشرفته دنيا چگونه است؟

 

با تدريس و تمرينِ ؛

 

دكتر سعيد شكوهي، مترجم و عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي

 

زمان ؛ روز دوشنبه ٢٣ اسفند ماه ١٤٠٠ ساعت ١٨

 

 

لينك شركت در كارگاه ، دقايقي قبل از جلسه ، به پژوهشگران مهمان مركز و نيز غيرپژوهشگراني كه ثبت نام كنتد ارسال خواهد شد.

 

نكته ؛ كساني كه عضو پژوهشگران مركز نيستند مي توانند به ازاي اين كارگاه مبلغ ٤٥ هزار تومن به كارت شماره ي

5859837007268762

نزد بانك تجارت و بنام ع. نبوي ، ق. نصري / واريز و رسيد آن را به نشاني؛

research.imess@gmail.com

ارسال نمايند.

 

مدرسه مهارتِ پژوهشكده مطالعات استراتژيك خاورميانه