یکجانبه گرایی روسیه در بحران اکراین و پيامدهاي خاورمیانه اي آن

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه مطالعات كشمكش و همكاري در خاورميانه با همكاري انجمن علمي مطالعات صلح برگزار مي نمايد ؛

 

موضوع؛

یکجانبه گرایی روسیه در بحران اکراین و پيامدهاي خاورمیانه اي آن

 

با ارايه ؛

دكتر اكبر ولي زاده عضو هيأت علمي گروه مطالعات منطقه اي دانشگاه تهران

 

 

مدير نشست ؛

دکتر میلاد مصطفوی، مدیر گروه مطالعات كشمكش و همكاري در خاورميانه

 

 

زمان ؛ شنبه ١٤ اسفندماه ١٤٠٠ ساعت ١٨

 

لينك حضور و بحث ؛

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar