پیامدهای جنگ روسیه – اوکراین در حوزه نفت و گاز

نوع مطلب: خبر

 

 

 

گروه نفت، گاز و انرژی های نو پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و

گروه نظام بین الملل انجمن ایرانی مطالعات غرب آسیا برگزار می کند؛

 

 

 

پیامدهای جنگ روسیه – اوکراین در حوزه نفت و گاز

 

با رائه:

دکتر بهرام امیر احمدیان، استاد دانشگاه تهران

(نقش انرژی در حمله روسیه؛ پیامدها و الزامات انرژی برای ایران)

 

دکتر مجید رئوفی، تحلیلگر ارشد مسائل انرژی

چین؛ آلترناتیو انرژی برای روسیه؟

 

دکتر رحمت حاجی مینه، مدیر گروه نفت، گاز و انرژی های نو

(پیامدهای بین المللی جنگ اوکراین در حوزه انرژی)

 

مدیر نشست: گلاره رستگارنیا، دبیر گروه نفت، گاز و انرژی های نو

 

زمان: پنج شنبه 19 اسفند 1400 ساعت: 20-18

 

لینک جهت حضور در نشست:

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar