بحران اوکراین و تحول در نظم امنیتی اروپا؛ راهبردها برای ایران

نوع مطلب: خبر

 

گروه بررسي ملاحظات استراتژيك اروپا در خاورميانه برگزار مي كند؛

 

موضوع بحث و تحليل؛

بحران اوکراین و تحول در نظم امنیتی اروپا؛ راهبردها برای ایران

 

 

با حضور و تحليل؛

دكتر نادر نوربخش / انديشكده جريان

دكتر بهزاد احمدي، دانش آموخته و متخصص مسايل اروپا

دكتر حسين احمدي مفيدي، متخصص سياست خارجي اروپا

 

زمان؛ چهارشنبه ١٨ اسفند ساعت 18:30

 

لينك حضور و بحث ؛

https://engage.shatel.com/b/ime-4br-yzx-pxf