ساز و كارهاي تنشْ كاهي و امنيت سازي در حوزه خليج فارس ؛ ظرفيت هاي نوپديد ايران - عربستان

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه مطالعات خليج فارس و كشورهاي همجوار برگزار مي كند ؛

 

موضوع ؛

 

ساز و كارهاي تنشْ كاهي و امنيت سازي در حوزه خليج فارس ؛ ظرفيت هاي نوپديد ايران - عربستان

 

 

همراه با وارسي و معرفي كتاب ؛

Stepping Away From the Abyss; a Gradual Approach toward a New Security System in the Persian Gulf (Eds; L. Narbone & A. Divsalar, EUI, 2021)

 

با حضور و ارايه ؛

 

پروفسور شيرين هانتر، دانشگاه جرج واشينگتن

 

قدير نصري ، رييس پژوهشكده مطالعات استراتژيك خاورميانه

 

عبدالرسول ديوسالار، دانشگاه اتحاديه اروپا

 

كامران كرمي ، کارشناس مسايل عربستان سعودي

 

مدير نشست ؛ دكتر جواد حيران نيا، مدير گروه مطالعات خليج فارس و كشورهاي همجوار

 

 

زمان؛ شنبه ٢١ اسفند ١٤٠٠ ساعت ١٨

 

لينك حضور و بحث ؛

 

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar