درس گفتارهاي عرفان و سياست در ايران معاصر

نوع مطلب: خبر

 

 

چهارمين و آخرين نشست

گروه مطالعات سياست و تمدن ايراني برگزار مي كند؛

 

درس گفتارهاي عرفان و سياست در ايران معاصر

 

با ارايه ؛ دكتر ليلا چمن خواه از دانشگاه ديتون امريكا

 

زمان ِ جلسه چهارم؛ چهارشنبه ٢٥ اسفندماه ١٤٠٠ ساعت ١٨ تا 19:30

 

لينك حضور و بحث؛

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar