جنگ قدرت در پاکستان؛ ابعاد و پیامدها

نوع مطلب: خبر

 

 

 

گروه مطالعات جامعه و سياست خارجي افپاك برگزار مي كند ؛

 

موضوع؛

جنگ قدرت در پاکستان؛ ابعاد و پیامدها

 

با سخنراني و تحليل؛

دکتر عبدالرضا فرجی راد، استاد ژئوپلیتیک و کارشناس مسائل بین‌المللی

دکتر نوذر شفیعی، استاد علوم سیاسی و مدیر گروه مطالعات جامعه و سیاست افپاک

 

مدیر نشست؛

ویدا یاقوتی، دبیر علمی گروه مطالعات جامعه و سیاست افپاک

 

زمان: شنبه 20 فروردین 1401 ساعت: 22:30- 21

 

لينك حضور و بحث؛

https://engage.shatel.com/b/ime-4br-yzx-pxf