شاهرخ مسکوب و جهان اساطیر ایرانی

نوع مطلب: خبر

 

گروه مطالعات سياست و تمدن ايران برگزار مي كند ؛

 

موضوع ؛

شاهرخ مسکوب و جهان اساطیر ایرانی

 

با حضور و سخن ؛

علي بنو عزيزي، استاد علوم سياسي در كالج بوستون و مدير برنامه تمدن و جوامع اسلامي

علي دهباشي، ايران پژوه و سردبير مجله بخارا و مجله سمرقند

مدير نشست ؛

عارف مسعودي، مدير گروه مطالعات سياست و تمدن ايران

 

زمان ؛ روز جمعه ٢٦ فروردين ١٤٠١ ساعت 20:30 الي ٢٢

 

لينك حضور و بحث ؛

 

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar