چين و ايران در مواجهه با جنگ روسيه - اوكراين

نوع مطلب: خبر

 

 

 

گروه بررسي ملاحظات استراتژيك چين برگزار مي كند ؛

 

 

موضوع بحث ؛

 

چين و ايران در مواجهه با جنگ روسيه - اوكراين

 

 

با سخن و تحليل ؛

 

دكتر محمد باقر فروغ ، پژوهشگر موسسه آلماني مطالعات جهاني و منطقه اي

 

مدير نشست ؛

 

دكتر زکیه يزدان شناس پژوهشگر سياست خارجي چين در پژوهشكده مطالعات استراتژيك خاورميانه

 

 

زمان ؛ دوشنبه ١٩ ارديبهشت ١٤٠١ ساعت ١٨

 

 

لينك بحث و حضور ؛

https://www.skyroom.online/ch/imess509/webinar