كارگاه

تكنيك هاي عملي - تجربيِ نگارش استاندارد بین المللي در رشته روابط بین الملل وعلوم سیاسی

نوع مطلب: خبر

 

 

گروه مطالعات تروریسم نوین پژوهشكده مطالعات استراتژيك خاورميانه برگزار می كند :

 

 

كارگاه؛

تكنيك هاي عملي - تجربيِ نگارش استاندارد بین المللي در رشته روابط بین الملل وعلوم سیاسی

 

با تدريس؛

دکتر علم صالح،استاديار دانشگاه ملی استرالیا و داور مجله بریتانیایی مطالعات خاورمیانه

 

زمان؛ چهارشنبه ، 21 اردیبهشت ۱۴۰۱، ساعت ۲۲

لينك حضور ؛

 

صفحه اینستاگرام گروه مطالعات تروریسم نوین به نشاني؛

t_scmess